Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi indywidualnego audytu wzroniczego przez Zakład Produkcyjno-Usługowy J.Kusiak i Spółka, Spółka Jawna który będzie realizowany w ramach działania 1.4.- wrzesień 2016


Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego - Rozszerzenie działalności Spółki na rynki międzynarodowe.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 10 grudnia 2015 r.


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi indywidualnego audytu wzroniczego przez Zakład Produkcyjno-Usługowy J.Kusiak i Spółka, Spółka Jawna który będzie realizowany w ramach działania 1.4.